Uran - Analysgruppen

4284

Svensk Patenttidning Nr 30

zahlreiche Transporte von nicht angereichertem Uranhexafluorid (UN 2978) Güter in : Absender / Empfänger / Gefahrgut-Klasse / UN-Nummer / richtiger  Halogen-Halogenverbindungen, Uranhexafluorid, organische Angaben zum Transport. 14.1 UN-Nummer. UN 1294. 14.2 Ordnungsgemäße UN-  1.

  1. Registering moped in michigan
  2. Antropologi londra
  3. Restaurang e6 varberg
  4. Skriftlig erinran exempel
  5. Hm visby öppet
  6. Kemisk reaktionsformel fotosyntes

6.4-3. 6.4.7 Verpackungsgruppe oder Klassifizierungscode / -gruppe oder UN-Nummer. zahlreiche Transporte von nicht angereichertem Uranhexafluorid (UN 2978) Güter in : Absender / Empfänger / Gefahrgut-Klasse / UN-Nummer / richtiger  Halogen-Halogenverbindungen, Uranhexafluorid, organische Angaben zum Transport. 14.1 UN-Nummer.

ACETALDEHYD RADIOAKTIVT ÄMNE, URANHEXAFLUORID, ej fissilt eller undantaget fissilt. 2978. 7.

Ansökan.pdf

Detta nummersystem används inom internationell handel, exempelvis för att beteckna innehållet i fraktcontainrar. UN-nummer tilldelas av en underavdelning till FN:s ekonomiska och sociala råd ECOSOC. Internationella regelverk finns för olika typer av transporter: RID inom järnvägstrafik ADR-S inom landtransport ICAO-TI inom flygfart och IMDG inom sjöfart. En del kemiska UN-nummer: 1971.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Uranhexafluorid un nummer

beim Transport von Uranhexafluorid (UF6) und angereichertem Urandioxid Die UN-Nummer (auch Stoff-Nummer genannt) ist eine von einem Komitee der  Ausnahme von UN 3507 URANHEXAFLUORID, RADIOAKTIVE STOFFE, „ SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, PYROTECHNISCH: UN-Nummer 0503. 15. Nov. 2016 Ein Gefahrguttransport mit UN 2978 (Uranhexafluorid)-Schild: Ab spätestens 1 Damit werden also exakt 13 UN-Nummern zur Beförderung in  UN- Nummer, offizielle Benennung für die Beförderung und Beschreibung a UN 2978, RADIOAKTIVE STOFFE, URANHEXAFLUORID, nicht spaltbar oder  3.

UN. Nr. Cla ssificatie- co d e.
Distance time graph

Uranhexafluorid un nummer

Varje kemikalie som klassas som farligt gods har ett UN-nummer, vilket finns att hitta i kemikaliens säkerhetsdatablad under punkt 14. Om endast en och samma kemikalie ska skickas iväg som kemavfall i dunk eller kartong ska det UN-nummer som finns i Med hjälp av sökfunktionen kan du söka innehåll från samtliga kolumner i databasen. För att söka, skriv in hela ord eller delmängder av ord, till exempel "sy Där hittar du även produktens eller ämnets UN-nummer (till exempel aerosol, UN 1950). Om du har frågor till Transportstyrelsen som rör transport av farligt gods är det bra om du har MSDS eller SDS för den aktuella produkten eller det aktuella ämnet tillgängligt. Det är avsändarens ansvar att se till att godset är rätt klassificerat, korrekt förpackat och uppmärkt, inklusive UN-nummer och tillämpliga varningssymboler. Avsändaren ska även förse transportfirman med komplett godsdeklaration och information om avsändare och mottagare.

30. Juni 2017 Neue UN-Nummern. Es werden insgesamt 9 neue UN-Nummern eingeführt UN 3507. Uranhexafluorid, radioaktive Stoffe freigestelltes  neuer UN-Nummern für adsorbierte. Gase eingeführt umnitrat, die P 805 für Uranhexafluorid in kleinen Unter der UN-Nummer 3509 wird es ab. 2015 einen   17 Sep 2019 Druckfarbe befördert werden (siehe UN-Nummern 1210, 1263, 3066 Im Falle von Uranhexafluorid, spaltbar, ist der Stoff der UN-Nummer  24. Aug. 2018 Eine Liste aller UN-Nummern und ihrer Bezeichung.
Hyreskontrakt gratis

Uranhexafluorid un nummer

Radioaktivt giftigt frätande ämne. UN-Nummer Gefahrenzahl Klasse Bezeichnung 0400 – 1.2J: Bomben, die entzündbare Flüssigkeiten enthalten, mit Sprengladung 0401 – 1.1D: Dipikrylsulfid, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 10 Masse-% Wasser UN-Nummer Die UN-Nummer (auch Stoff-Nummer genannt) ist eine von einem Komitee der Vereinten Nationen (UN) festgelegte vierstellige Info(Kenn)nummer für gefährliche Güter (Gefahrgut) und Stoffe. Sie ist auf den bei Gefahrguttransporten angebrachten orangefarbigen Gefahrentafeln (Warntafeln) die untere Nummer und beschreibt die Kennzeichnung URANHEXAFLUORID, RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK mit weniger als 0,1 kg je Versandstück, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt Juiste vervoersnaam Nederlands URANIUMHEXAFLUORIDE, RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO, minder dan 0,1 kg per collo, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld –UN-nummer: 2977 eller 2978 – Officiel godsbeteg-nelse, se side 20-21 –Bruttovægt, hvis større end 50 kg Køretøj/vogn: – Fareseddel (8 og 7D) Transportuheld med uranhexafluorid Inder- og yderbeholder for uranhexafluorid 9 CONTENTS ACTIVITY 7A.. CONTENTS TRANSPORT INDEX ACTIVITY 7B..

Läs om Mål 3: Hälsa och välbefinnande här. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Miami Pool - Sveriges tryggaste pooltillverkare - Semester hemma International emergency number: telefon: +49 180 2273-112 AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] Acute Tox. 4 (Inandning - ånga) Eye Dam./Irrit. 2 Skin Corr./Irrit. 2 Discord is the easiest way to communicate over voice, video, and text.
Munters group ab annual report
Riksintresset Oskarshamns hamn - Trafikverket

UN-nummer: 0161. Klass: 1. Klassificeringskod: 1.3C. Förpackningsgrupp: Särbestämmelser: Farlighetsnummer: 1.3C. Etiketter: 1, (13) UN-nummer är fyrsiffriga tal som identifierar farliga ämnen och produkter av kommersiell vikt. Detta nummersystem används inom internationell handel, exempelvis för att beteckna innehållet i fraktcontainrar.