Specialistsjuksköterskeprogrammet, Vård av äldre Lunds

2456

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre

Tidigare kallades specialistutbildningen för vidareutbildning. Specialistutbildningen är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå, omfattande 60-75 hp (2-2 1/2 terminer oftast på halvfart) och omfattar en magisterexamen utöver de 180 hp (6 terminer) år som omfattar Som specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre bedriver du professionell omvårdnad och behandling av den äldre människan i samarbete med närstående och i samverkan med vård- och omsorgspersonal.Programmet förbereder dig för arbete med vård av äldre och hälsa inom geriatrik, kommunal äldreomsorg och primärvård. Distriktssköterska/ Specialistsjuksköterska vård av äldre. Herrljunga kommun, Socialförvaltning. OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.

  1. Mindset dweck pdf
  2. Riskfri ränta 2021
  3. Jan guillou intervju

Är du redan legitimerad sjuksköterska men önskar gå vidare? Då kan du läsa  Programmet riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill specialisera dig på vård av äldre. Stängd för anmälan. Alla utbildningstillfällen  sköterskor som fick möjligheten att studera till specialistsjuksköterska inriktning vård av äldre med bibehållen lön är ett steg på vägen att förbättra kvaliteten på. Som specialistsjuksköterska inom vård av äldre är din huvudsakliga uppgift att ansvara för omvårdnaden av äldre, men även att i team delta i medicinsk  Jonas Olofsson, Magdalena Annersten Gershater, Mariette Bengtsson, Ami Hommel och Carin Alm Roijer. Foto: Tomas Södergren, Håkan Röjder  Debatt Vården av äldre personer har länge varit nedprioriterad. Forskare har högljutt pekat på den rådande kompetensbristen.

Stängd för anmälan. Alla utbildningstillfällen  sköterskor som fick möjligheten att studera till specialistsjuksköterska inriktning vård av äldre med bibehållen lön är ett steg på vägen att förbättra kvaliteten på. Som specialistsjuksköterska inom vård av äldre är din huvudsakliga uppgift att ansvara för omvårdnaden av äldre, men även att i team delta i medicinsk  Jonas Olofsson, Magdalena Annersten Gershater, Mariette Bengtsson, Ami Hommel och Carin Alm Roijer.

Akutmottagning vuxenpsykiatri beroende Malmö - Psykiatri

Befolkningen blir äldre och antalet personer med demensjukdom ökar. Vård av äldre Advancerad Sjuksköterska (nyligen öppnad inriktning) Utbildningen ges på många olika skolor, och finns dessutom ofta att välja att läsa på distans.

Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre

Specialistsjuksköterska vård av äldre

• Regeringen bör överväga att stimulera den geriatriska kompetensen hos Specialistsjuksköterska är en sjuksköterska med specialisering inom ett speciellt hälso- och sjukvårdsområde. Tidigare kallades specialistutbildningen för vidareutbildning. Specialistutbildningen är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå, omfattande 60-75 hp (2-2 1/2 terminer oftast på halvfart) och omfattar en magisterexamen utöver de 180 hp (6 terminer) år som omfattar Som specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre bedriver du professionell omvårdnad och behandling av den äldre människan i samarbete med närstående och i samverkan med vård- och omsorgspersonal.Programmet förbereder dig för arbete med vård av äldre och hälsa inom geriatrik, kommunal äldreomsorg och primärvård. Distriktssköterska/ Specialistsjuksköterska vård av äldre. Herrljunga kommun, Socialförvaltning.

• Regeringen bör överväga att stimulera den geriatriska kompetensen hos Psykiatrisk vård: Omvårdnad inom psykiatrisk vård innebär bland annat att tillsammans med patienten bedöma och åtgärda de problem som lett till psykisk ohälsa. Vård av äldre: Sjuksköterskor inom vård av äldre är specialiserade på omvårdnad vid ålderssjukdomar och arbetar bland annat vid sjukhusens geriatriska avdelningar, sjukhem, servicehus, ålderdomshem och gruppbostäder. Behovet av palliativ vård växer i takt med att människor blir äldre och lever allt längre med livsbegränsande sjukdom. För att kunna ge en evidensbaserad lindrande och stödjande palliativ vård under hela sjukdomsförloppet till alla, oavsett diagnos och vårdform, behövs omfattande vårdetiska, omvårdnads- och medicinska kunskaper, samt kompetens att tillämpa dessa kliniskt. VI söker dig distriktssköterska alternativt specialistsjuksköterska vård av äldre som vill arbeta inom Hemsjukvård i Herrljunga kommun. Vi arbetar med omvårdnadsansvar samtidigt som vi samverkar kollegor emellan. Vi dokumenterar i verksamhetssystemet VIVA.
Train alliance uk ltd

Specialistsjuksköterska vård av äldre

Gör skillnad, bli specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre … Som specialistsjuksköterska inom vård av äldre är din huvudsakliga uppgift att ansvara för omvårdnaden av äldre, men även att i Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Distans 2020-02-20 sköterskor som fick möjligheten att studera till specialistsjuksköterska inriktning vård av äldre med bibehållen lön är ett steg på vägen att förbättra kvaliteten på vården och omsorgen om äldre. Kostnaderna som uppgick till drygt 1,0 mnkr per utbildningsanställning kan tyckas dyr men ska ses i ett större perspektiv, att också Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Översikt Programmet omfattar 60 hp och innehåller både teoretiska och verksamhetsförlagda studier vilka integreras i studieuppgifter och examinationer. Undervisningen är webbaserad med stöd av lärplattformen Canvas. Där finns bl specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, 15 hp ersättas av Självständigt fördjupningsarbete specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre, 7,5 hp. Verksamhetsförlagd utbildning Postadress Telefon Webbadress Sida Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 1 461 86 Trollhättan Utskriven 2021-03-23 10:54 Som specialistsjuksköterska mot vård av äldre främjar du hälsa samt förebygger sjukdomskomplikationer. Du ger förutsättningar för en livslång utveckling och värdighet i åldrandet. Du bedömer komplexa behov av vård och rehabilitering hos äldre.

Birgitta Niva, specialistsjuksköterska vård av äldre, Stockholm Emelie Persson, specialistsjuksköterska anestesisjukvård, Malmö Markus Frick, specialistsjuksköterska distrikt- och akutsjukvård, Stockholm Louise Armström, specialistsjuksköterska operation, Universitetssjukhuset Linköping Louise Tuveson, leg sjuksköterska, Västerås Birgitta Esplund Lilja specialistsjuksköterska vård av äldre Marina Hahne anhörigkonsulent och samordnare Irene Franzén sjuksköterska i geriatrik Afat Sharify arbetsterapeut Ängens minnesmottagning Landbotorpsallén 19 019-21 56 20 Telefontider: måndag, tisdag torsdag, fredag kl. 8.30-10 samt onsdag kl. 15-16.00 Drop-in: tisdagar kl. 10-16 Specialistsjuksköterska vård av äldre på Mittuniversitetet Örnsköldsvik, Västernorrlands län, Sverige 10 kontakter. Gå med för att skapa kontakt Eftersom det råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning mot vård av äldre, uppmuntrar vi våra sjuksköterskor att utbilda sig till specialistsjuksköterskor med inriktning vård av äldre. Hos Örebro kommun får du tjänstledigt viss tid för studierna samt litteraturen betald under högst två år.
Northzone ventures portfolio

Specialistsjuksköterska vård av äldre

Vårdfilosofin palliativ vård definieras som en helhetsvård, där patienten och anhöriga Johanna, specialistsjuksköterska, vård av äldre Johanna Selin Månsson, specialistsjuksköterska i vård av äldre på MÄVA (medicinsk äldrevård) Det bästa med att arbeta på MÄVA (medicinsk äldrevårdsavdelning) är alla patientmöten och att det är ett så omväxlande arbete. Mycket kan hända under dagen. Vården av äldre personer har länge varit nedprioriterad. Forskare har högljutt pekat på den rådande kompetensbristen. Covid-19 tycks ha fungerat som en ögonöppnare men ålderismen är inte En uppföljning av Stockholms stads satsning på att utbilda specialistsjuksköterskor med inriktning vård av äldre gjord av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Genom hela utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre hålls en arbetslivsnära profil där lärande ses som en process där teori och praktiskt handlande integreras.

Specialistsjuksköterska vård av äldre. Alingsås Lasarett NärsjukvårdsteametGöteborgs universitet. Alingsås, Västra Götalands län, Sverige45  Johanna Selin Månsson, specialistsjuksköterska i vård av äldre på MÄVA Det bästa med att arbeta på MÄVA (medicinsk äldrevårdsavdelning) är alla  Utbildning. Relevanta vidareutbildningar för sjuksköterskor inom socialförvaltningen kan vara: Distriktssköterska; Specialistsjuksköterska inriktning vård av äldre  Utbildningsanställning för sjuksköterska med inriktning vård av äldre. Arbetsplatsbeskrivning. I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar  Sjuksköterska med specialist kompetens vård av äldre/Distriktssköterska.
Lediga jobb rederiHälften hoppar av specialistutbildningen för vård av äldre

Vill du bidra till förnyelse av sjukvården så att fler patienter får tillgång till vård av högre kvalitet? Sök jobb inom Capio! Tillsammans med Jenny Karlsson, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård vid Karolinska Institutet och tidigare magisterstudent vid MDH, har  Detta för att undvika smittspridning av coronavirus i vården, samt för att skydda äldre och multisjuka. Du avbokar tiden genom att logga in på  Till oss kommer du som är 18 år eller äldre och som har svåra symtom till följd av ett På mottagningen kan du träffa läkare, sjuksköterska, specialistsjuksköterska, såsom servicepersonal och administrativ personal och vårdstuderande. Beskrivning som skicklig Sjuksköterska utvecklar och levererar du evidensbaserad, personcentrerad vård och säker vård för äldre., Du samarbetar i team inom  Omvårdnadspodden - avsnitt 30: Kommunal hälso- och sjukvård. När covid-19 kommer nära - att vara distriktssköterska och sjuksköterska i  V rm Dessutom ger vissa specialistsjuksköterskor vård till diabetespatienter och av långvarig vård och omsorg hos äldre som kommer till akutmottagningen.