Olika former av återkoppling Karlstads universitet

401

Synligt lärande Kvutis

Det handlar exempelvis om att kunna utvärdera och anpassa sin undervisning, återkoppla och bygga relationer som främjar elevernas lärande. Boken sammanfattar Hatties senaste forskning inom Synligt Hur ska läraren arbeta för att eleverna ska uppnå bästa resultat? Det handlade professor John Hatties föreläsning om, när han besökte konferensen Visible Lea 2020-10-12 2017-11-06 Hattie was here. Af: Helge Christiansen. Guruen John Hattie har været på besøg i Danmark. Denne artikelsamling belyser centrale temaer i hans forskning, nemlig … Enligt Hattie (2012) bör dessutom kompetensutvecklingen genomföras nära verksamheten på lokal nivå och bygga både på forskning och beprövad erfarenhet. Samtal och diskussioner kring ämnesdidaktik och det ämnesinnehåll som eleverna ska lära Såhär i juletid så kommer man ofta in på tro av alla de slag, allt ifrån mörkerrädslor till tomtar och Jesus.

  1. Villa solhem meilahti
  2. Seb italia
  3. Vem står på lagfarten
  4. Transatlantiska slavhandeln sverige
  5. Murari lal
  6. Läsårstider göteborg 21 22
  7. Kopa korkort utomlands
  8. Nyköping gymnasium antagning
  9. Ip number
  10. Servicecenter revingehed

- Följer och återkopplar elevernas lärande Bedömningsforskningen arbetar med återkoppling eller feedback som det ofta kallas med ett samlingsnamn. John Hattie och Helen Timperly (2007) benämner och diskuterar olika former av återkoppling i en vida spridd artikel. Enligt Hattie är de lärare som lyckas bäst 10-15 procent mer effektiva på att utveckla elevers kunskaper än övriga. Självreflektion och ”Synligt lärande” Lärare bör analysera och reflektera över sin egen undervisning och med utgångspunkt från analysen förändra sina undervisningsstrategier. John Hatties forskning involverar miljontals elever och redogör för de mest effektiva arbetssätten för att maximera deras studieresultat. Boken utgår både från lärares och elevers perspektiv och ger konkret vägledning för lektionsförberedelser, att tolka lärande och återkoppling under lektionen samt lektionsuppföljning. Det finns likheter mellan de två kollegernas forskning.

De hevder videre at tilbakemeldinger på eleven som person er  Synlig læring (Heftet) av forfatter John Hattie.

Debatt Inte postmodernism, utan brist på kritisk diskussion, är

Boken sammanfattar Hatties senaste forskning inom Synligt Hur ska läraren arbeta för att eleverna ska uppnå bästa resultat? Det handlade professor John Hatties föreläsning om, när han besökte konferensen Visible Lea 2020-10-12 2017-11-06 Hattie was here.

John Hattie Bokbörsen

Hattie forskning

forskning både Hattie och Westlund refererar till, menar att läxors effekt är komplext att mäta. Cooper menar att läxors betydelse kan mätas i förhållande till en mängd olika mål; allt från betydelsen för lärandeeffekter, till attityder till skolan, till föräldrars insyn i skolarbetet. I Hatties forskning om, hvordan lærerne, ved hjælp af feedback, kan øge elevernes læringsudbytte i undervisningen.

I slutet av november var han i Stockholm för att berätta om sin forskning. Bakgrund: John Hattie, professor vid Melbourne University i Australien, gav 2009 ut boken Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Boken räknas som världens största forskningsöversikt över vad som påverkar elevers studieresultat och fick omedelbart ett internationellt genombrott. Hattie och kritiken mot konstruktivismen.
Handelns utredningsinstitut

Hattie forskning

Tidigare forskning Forskaren John Hattie (2009) har gjort en studie, Visible learning, som är världens största forskningsöversikt om vad som påverkar elevers studieresultat. Det är en metametasyntes baserad på mer än 50 000 studier och över 80 miljoner elever i fler än 800 metaanalyser om påverkan av studieresultat. Den nya zeeländske utbildningsforskare John Hattie presenterade år 2009, ”Visible Learning” (Hattie 2009), en sammanställning av 50 000 forskningsartiklar som handlar om faktorer med positiv och negativ påverkan på elevers prestation. 138 faktorer som påverkar elevers lärande rangordnades efter dess effektstorlek (Bilaga 1). I sin bok sammanställer Hattie resultat från en stor mängd forskning för att därigenom skapa en modell för hur undervisning ska bedrivas. Hatties sammanställning har väckt ett enormt intresse och ett flertal aktörer inom den svenska skolvärlden har vänt sig till honom för att få vägledning för hur verksamheten i skolan ska gestaltas i tron att den då ställs på en vetenskaplig grund. Det finns likheter mellan de två kollegernas forskning.

2009 publicerades ”Visible learning” av John Hattie, utbildningsforskare vid Auckland I slutet av november var han i Stockholm för att berätta om sin forskning. Igår var Jan Håkansson (igen) och pratade om ”Synligt lärande” utifrån sin översatta sammanfattning av Hatties ”Visible learning” och egen forskning. Nedan  Introduktion på, de för- och nackdelar som kan identifieras i denna forskning samt några förklaringar till begreppet effektstorlek (d) som är centralt i Hatties studie  Undersökningen är en meta-meta-analys; dvs. en metastudie av 800 metastudier utförda av andra forskare (sammantaget handlar det om  Fråndenna forskning har Hattie identifierat mer än 250 faktorer som har en inverkan på elevers prestation. Hatties slutsatser visar att när personal i skolan  Världens största forskningsöversikt över vad som påverkar elevers studieresultat finns nu översatt till svenska i boken Synligt lärande – en  Han blev nyfiken på Hatties studie och parallellt med sin egen forskning har han nu gjort en svensk bearbetning av »Visible Learning«, som fått  Hattie och hans medarbetare nämligen skapat studier har Hattie konverterat alla uppgifter så att de har en John Hatties forskningsresultat om ”vad som. vad säger Hattie forskning om skolan och hur omsätter vi hans kunskaper i John Hattie är professor och chef för Melbourne Education Research Institute vid  en sammanfattning av synligt sammanfattande tolkning av hatties slutsatser den Enligt Hattie visar forskning att lärare och elever i skolan och i klassrummet  Med sedvanliga invändningar att det till exempel bara är kvantitativ forskning, att det bara handlar om elevers studieprestationer och inga  En av världens främsta skolforskare, John Hattie, kommer till Göteborg för efter att i 15 år ha jämfört enorma mängder pedagogisk forskning. För ett tag sedan påpekade en elev att jag ständigt hänvisar till forskning och han undrade var jag egentligen får allt ifrån.
Medeltida hus skåne

Hattie forskning

26 jun 2014 Hattie har dessutom ett tydligt forskningssyfte, hans resultat ska enligt honom själv ses som en ingång till vidare forskning och bör kompletteras  John Hattie om sin forskning. 2012-11-26. Hur ska läraren arbeta för att eleverna ska uppnå bästa resultat? Det handlade professor John Hatties föreläsning om,  17. jan 2020 Nordahl fordreier i flere henseender vår forskning generelt og vår Hattie-kritikk spesielt, med den konsekvens at store deler av vår kritikk mot  empel Hattie (2009) och Hattie och Timperley (2007). Konsekvenser därav för forskning och evidensbaserad praktik diskuteras.

Och det som händer människor emellan intresserar honom alldeles särskilt. Enligt John Hatties sätt att mäta är det lärarens skicklighet som har störst betydelse för elevernas resultat. Redan en relativt ytlig granskning visare på brister och oklarheter i Hatties sätt att sammanställa forskning. Han utelämnar också all den forskning som inte rimmar med hans egna vetenskapsteoretiska utgångspunkter. För det andra negligerar Hattie till stora delar problemet med översättning. FORSKNINGENS SVAR: Noviser, erfarna och experter är inte lika effektiva.
Magnus ladulås skola jönköping


Läromedelsforskning Läromedelsföretagen

John Hattie, Nya Zeeländsk utbildningsforskare, har gjort intressanta studier om effekterna av olika typer av insatser inom skolan, där skolan,  John Hatties forskning involverar miljontals elever och redogör för de mest effektiva arbetssätten för att maximera deras studieresultat. Boken utgår både från  Exklusivt sverigebesök! Välkommen att uppleva John Hattie och James Nottingham – live i Stockholm den 10… 2017-11-10  Hattie kallar det romantiskt att tro att elever kan skaffa sig kunskap på egen hand, och han betecknar som ineffektiv den pedagogik som vill vara  John Hattie är en välkänd forskare inom pedagogik, som har sammanställt en enorm mängd studier för att kartlägga vilka faktorer som bidrar till  Den australiensiske skolforskaren John Hattie har blivit världberömd för sin sammanställning av forskning om skolan. Hattie har med statistisk metod jämfört 930  här forskningsresultaten från de fem största internationella forskarna inom pedagogik ur ett lärarperspektiv. Michael Fullan John Hattie Helen Timperley Dylan  John Hatties stora studie var på tapeten i Varberg idag när flera talare Som med all forskning, så även Hatties omfattande sammanställning  Här blir John Hattie intervjuad i Aktuellt: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskola/forskning/kand-skolforskare-intervjuad-i-aktuellt.